על הסדנא The Workshop

מטרת הסדנא היא להקנות למשתתפים יסודות מוצקים לקשירה בסגנון יפני, הן בצד המעשי והן בצד התיאורטי. בנוסף להדרכה ותרגול יסודיים של הקשירות, יועברו עקרונות עבודה אשר ישמשו את המשתתפים גם בהמשך דרכם.

מעבר לפן הטכני, אנו ננסה להציץ אל מאחורי הקלעים של הקשירה ולהכיר את תפיסות העולם המולידות את הסגנונות השונים. כן, יושם דגש על התקשורת בין הקושר לנקשר והחוויה שעוברים שני הצדדים במהלך הקשירה.

משכה של הסדנא הוא 4-5 מפגשים בני 3-4 שעות.

תוכנית ג'נרית:

  1. מפגש ראשון: רקע, בטיחות, קשרים בסיסיים
  2. מפגש שני: איצ'ינאווה (עבודה בחבל אחד)
  3. מפגש שלישי: טקאטה קוטה ופיתוחיו
  4. מפגש רביעי: קשירות נוספות
  5. מפגש חמישי: קינבקו ונגיעות בזמנאווה (קשירות עינוי)

במהלך הסדנא יוצגו מצגות בנושאים הבאים: מקורות והתפתחות של שיבארי, דמויות מפתח, אסתטיקה יפנית.

עניינים טכניים Technicalities

מספר משתתפים: מינימום זוג אחד (קושר/ת ונקשר/ת), מקסימום ארבעה זוגות.

מועד ומיקום: בתיאום מראש.

פגישה מקדימה: לפני תחילת הסדנא תתקיים פגישת הכרות בה תקבע תוכנית הסדנא הפרטנית ויתואמו הענינים הטכניים, לרבות מיקום הסדנא, מועדים ועניני חבלים.

עלות: מחיר הסדנא משתנה בהתאם לפרמטרים רבים (כגון: כמות משתתפים, מספר מפגשים ומיקומם) ויסגר בפגישה מקדימה. התשלום בגין הסדנא הינו מראש ועל כל התוכנית. משתתפים שלא יהיו שבעי רצון מהסדנא יקבלו את כספם חזרה (בניכוי תשלומים בפועל לצדדים שלישיים, כגון שכירות דוג'ו).

פרטיות: זהותם ופרטיהם האישיים של משתתפי הסדנא ישמרו בקפידה.

יצירת קשר Contact

Mail Facebook Fetlife

הודעות Announcements

מפגש חבלים

אחת לחודש מתקיים בירושלים מפגש "קשורימות". המפגש פתוח, בהרשמה מראש, לכל חובבי החבל ונערך במתכונת פייר-רופ. פרטים נוספים ומועדי מפגש ניתן למצוא בפיטלייף או לבקש במייל kshurimot@gmail.com

פרק ההיסטוריה

הפרק נערך מחדש ונוסף לו חלק מסכם.

ביקורת ספרים

נוספו שתי ביקורות חדשות על ספריו של אריסו גו העוסקים בקשירות קרקע.

ציטוט Quotation

"The most important thing is heart. You ought to have heart. At the same time technique is important, too. Even if you had the greatest desire to tie someone, without technique you would fail."

Nureki Chimuo